Mandarin September 15, 2016

选委会建议12国34州选区易名

选举委员会在今天公布的选区划分建议书中,建议更换大马半岛12个国会选区,和34个州选区的名字。受影响的选...

Related VIDEO

Mandarin

选委会建议12国34州选区易名Related Articles

TRENDING VIDEO