Mandarin September 11, 2016

911届满15年 奥巴马:美国不向恐惧屈服

今天是9月11号:911。15年前的今天,美国遭遇了震惊全球的恐怖袭击。美国各地的悼念活动晚些时候将陆续登场。...

Related VIDEO

Mandarin

911届满15年 奥巴马:美国不向恐惧屈服Related Articles

TRENDING VIDEO