Home Bahasa Melayu Bayar Pinjaman Mengikut Jadual

Bayar Pinjaman Mengikut Jadual

Usahawan kecil diingatkan agar tidak menambah beban kewangan mereka dengan hutang-hutang tertunggak.

Justeru, peniaga yang membuat pinjaman daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga TEKUN, daripada Tekun Nasional diminta tidak menambah beban kewangan dengan melewatkan pembayaran semula pinjaman mereka mengikut jadual yang ditetapkan.