Home Bahasa Melayu RM60 Bilion Harta Pusaka Tidak Dituntut

RM60 Bilion Harta Pusaka Tidak Dituntut

Urusan pembahagian harta pusaka mengikut kaedah Islam kini boleh dilakukan hanya dalam tempoh sejam.

Sistem talian “e-faraid” yang dilancarkan merupakan pertama di dunia.

Selain mudah, ia lebih ebih efisien berbanding menggunakan kaedah konversional mengambil masa hampir setahun.